วิกฤตสุขภาพช่องปากวัยทำงาน

‘ฟันผุไทย’ ผุกันมากแค่ไหน

การดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรงนั้น ดูเหมือนจะง่ายดาย แต่จากรายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก พบว่ากลุ่มคนวัยทำงาน ช่วงอายุ 35-44 ปี มีปัญหาสุขภาพฟันกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะ “ฟันผุ”

คนไทย ฟันผุมากแค่ไหน
  • คลิกที่รูปเพื่อขยาย

เมื่อแบ่งผลการสำรวจ รายภาคและ กรุงเทพมหานคร พบว่าภาคใต้มีสัดส่วนวัยทำงานที่ฟันผุมากที่สุด คือ 43% อันดับสองคือภาคกลาง 41% อันดับสามคือ กรุงเทพมหานคร 37% อันดับถัดมาคือภาคเหนือ 35% และสุดท้ายคือภาคอีสาน 28%

สภาวะฟันผุ นอกจากจะทำให้เราต้องทรมานจากอาการปวดฟัน ยิ่งถ้าผุจนถึงรากฟันก็ยิ่งปวดมาก นอกจากนี้ฟันผุยังส่งผลเสียถึงบุคลิกภาพอีกด้วย เพราะฟันผุสามารถเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์ได้ หรือที่เลวร้ายที่สุดคือสูญเสียฟัน

ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของคนวัยทำงานนั้น “สูญเสียฟัน” จากฟันผุและโรคเหงือกที่ไม่ได้รับการรักษา ส่งผลให้เมื่อวัยทำงานก้าวสู่วัยผ้สูงอายุ พบว่ามีการจะสูญเสียฟันไปถึง 10 ซี่

ดังนั้น การเริ่มดูแลสุขภาพของช่องปากและฟันนั้นไม่มีคำว่าเร็วเกินไป แต่ควรดูแลอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี เพื่อให้ฟันของเราอยู่กับเราไปนาน ๆ

ที่มา : รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555