ทำฟัน 30 บาท !!

สิทธิดีๆ จากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หลังจากฟันดีดี รวบรวมสิทธิประกันสังคมมาให้ทราบกันแล้ว
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (หรือที่รู้จักกันในนามสิทธิ 30 บาท หรือสิทธิบัตรทอง)
ก็ไม่น้อยหน้าสิทธิอื่นๆเลย เพราะเสียค่าใช้จ่ายต่อครั้งเพียง 30 บาทเท่านั้น!

บริการทันตกรรม ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• ถอนฟันในกรณีปกติ
• ศัลยศาสตร์ช่องปาก ผ่าฟันคุด (ยกเว้น การผ่าฟันคุดที่ไม่มีอาการหรือเพื่อการจัดฟัน)
• อุดฟันทุกชนิด ขูดหินปูน เกลารากฟัน รักษาโรคเหงือก ศัลย์-ปริทันต์
• รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม
• เคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง)
• เคลือบหลุมร่องฟัน (เฉพาะอายุไม่เกิน 15 ปี)
• การใส่ฟันปลอมฐานอะคริลิค
• การใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่
• การตรวจวินิจฉัยสภาพของโรคในช่องปาก รวมทั้งการให้ยาก่อน/หลังการรักษา
รับบริการได้ตามความจำเป็นที่หน่วยบริการประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ใครบ้างที่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

⁃ เด็กแรกเกิด ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากพ่อแม่
⁃ บุตรข้าราชการที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือสมรส)
⁃ บุตรข้าราชการคนที่ 4 ขึ้นไป (เนื่องจากสิทธิข้าราชการคุ้มครองบุตรเพียง 3 คน)
⁃ ผู้ประกันตนที่ขาดการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (หมดสิทธิสังคม)
⁃ ข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือออกจากราชการโดยไม่ได้รับบำนาญ
⁃ ผู้ประกอบอาชีพอิสระและไม่ได้เป็นผู้ประกันตน

ที่ดีสุดๆคือเราไม่ต้องลงทะเบียน พกบีตรเสริมเพิ่มเติมให้วุ่นวาย
เพียงแค่มีสิทธิตามเกณฑ์นี้ ก็จะมีชื่ออยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และใช้เพียงแค่บัตรประชาชนในการรับสิทธิ์ค่ะ

ทุกท่านที่ไม่อยากพลาดสิทธิ์ดีๆ สามารถตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองได้ที่
http://wwwback.nhso.go.th/peoplesearch/
หรือติดต่อสอบถามสายด่วนสปสช. 1330 เปิดบริการ 24 ชั่วโมงเลยค่า