เขี้ยวเหลืองจัง

ทำไมฟันเขี้ยวถึงเหลืองกว่าซี่อื่น

สาเหตุที่ทำให้ฟันเขี้ยวมักมีสีเหลืองกว่าซี่อื่น ๆ นั่นเอง

เคยสังเกตไหมว่า ในบรรดาฟันของเราทุกซี่
ทำไม ‘ฟันเขี้ยว’ มักจะมีสี ‘เหลือง’ กว่าฟันซี่อื่น ๆ

ปกติแล้วชั้นนอกสุดของฟันจะมี ‘เคลือบฟัน (enamel)’ ซึ่งมีสีขาวและใสเคลือบอยู่
ส่วนที่อยู่ถัดเข้าไป คือ ‘เนื้อฟัน (dentin)’ ที่มีสีออกเหลือง
สีของฟันจะขึ้นอยู่กับทั้งความหนาและสีของเคลือบฟันกับเนื้อฟันนี้

โดยธรรมชาติแล้ว ฟันเขี้ยวของทุกคนจะมี ‘เนื้อฟัน’ หนากว่าฟันซี่อื่น
เพราะฟันเขี้ยวถูกสร้างมาให้รับแรงมาก จึงต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง (แต่ยืดหยุ่น)
และในเมื่อฟันซี่นี้มักได้รับแรงมากอยู่แล้ว (จากรูปร่างและตำแหน่งของฟันเขี้ยวในช่องปาก)
ทำให้เคลือบฟันที่อยู่ชั้นนอกสุดมีโอกาสสึกและบางได้มากกว่าฟันซึ่อื่น ๆ

ยิ่งเคลือบฟันบางลง ก็จะยิ่งเห็นสีเหลืองของเนื้อฟันชัดขึ้น ทำให้ฟันดูเหลืองขึ้น
และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ฟันเขี้ยวมักมีสีเหลืองกว่าซี่อื่น ๆ นั่นเอง

สำหรับคนที่ไม่เคยแปรงฟันด้วยวิธีใหม่นี้ ช่วงแรกอาจจะยังไม่ชิน ก็อาจอนุโลมให้บ้วนน้ำหลังแปรงฟันได้บ้าง โดยพยายามบ้วนให้น้อยที่สุดเท่าที่ตัวเองจะพอรับได้ แล้วค่อย ๆ ลดการบ้วนน้ำลงจนกระทั่งไม่ต้องบ้วนน้ำอีกต่อไป

ที่มา: สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย