>>สถานประกอบการตัวอย่าง จังหวัดชลบุรี

โครงการผู้ใหญ่ฟันดี ครอบครัวสุขภาพดี สังคมมีสุขภาวะ !

จะเป็นอย่างไร ถ้าปัญหาฟันผุ ในที่ทำงาน หมดไป …!

มาดูกันว่าทำไมสุขภาพฟัน ถึงสำคัญต่อการทำงาน และจะดูแลฟันดีดีในช่วงเวลาทำงานได้อย่างไร

#ฟันดีดี ชวนมาล้วงลึก ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของประชากรในจังหวัดชลบุรี
กับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของพนักงานในสถานประกอบการตัวอย่าง ณ บริษัท ทสึจิย่า ประเทศไทย จำกัด จังหวัดชลบุรี
#ฟันดีดี #ชีวิตก็ดีตาม

RelatedPost

Comments

comments

2018-09-25T04:29:31+00:00กันยายน 25th, 2018|Categories: เวลาฟัน|Tags: , , |