สยอง ! กดชักโครกไม่ปิดฝา

เชื้อโรคในน้ำส้วมลอยมา เกาะแปรงสีฟัน

ใครที่ชอบกดชักโครกทั้ง ๆ ที่ฝาชักโครกยังเปิดอยู่
อาจจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ เมื่อเจองานวิจัยนี้

นักจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยแอริโซนา
พบว่า ทุกครั้งที่เรากดชักโครก ละอองน้ำจากโถส้วมที่มีทั้งสิ่งปฏิกูลและเชื้อโรค
จะพวยพุ่งฟุ้งกระจายไปทั่วห้องน้ำ

สอดคล้องกับการวิจัยในประเทศอินเดีย ที่พบว่า การกดชักโครก 1 ครั้ง
จะทำให้ละอองน้ำกระจายเป็นรัศมีได้ถึง 5 – 6 ฟุต!
และคงค้างในอากาศได้นานถึง 2 ชั่วโมง

ก่อนที่จะตกลงมาเกาะสิ่งต่าง ๆ ในห้องน้ำ รวมถึงแปรงสีฟันของเรา… (อี๋ๆๆๆๆๆๆๆ)

ยิ่งใครที่ชอบวางแปรงสีฟันเอาไว้ใกล้ ๆ กับชักโครกด้วยแล้วล่ะก็
โอกาสที่ละอองสกปรกและเชื้อโรคดังกล่าวจะลอยมาเกาะบนขนแปรงก็จะยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

เนื่องจากลักษณะของแปรงสีฟันที่มีช่องเล็ก ๆ มากมายระหว่างเส้นขนแปรง รวมทั้งความเปียกและชื้นแทบจะตลอดเวลาในห้องน้ำ (ที่เชื้อโรคส่วนใหญ่ชอบและเจริญเติบโตได้ดี) เราจึงอาจพบเชื้อโรคที่เกาะบนขนแปรงสีฟันที่วางไว้ในห้องน้ำได้มากถึง 100 ล้านตัว!
แปรงสีฟันจึงเป็นจุดที่สะสมเชื้อโรคมากที่สุดจุดหนึ่งในห้องน้ำ

เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเกาะและเจริญเติบโตบนแปรงสีฟัน ภายหลังการใช้งาน เราควรล้างขนแปรงสีฟันให้สะอาด สะบัดให้แห้ง แล้ววางแบบหงายขนแปรงขึ้นในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และไม่ควรวางหรือเก็บแปรงสีฟันใกล้กับชักโครก อีกทั้งควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเมื่อมีคราบหรือจุดดำ ๆ ที่ขนแปรง หรือเปลี่ยนเป็นประจำทุก 3 เดือน ซึ่งนอกจากจะทำให้เราได้ใช้แปรงที่ไม่เสื่อมสภาพแล้ว ยังเป็นการลดการสะสมเชื้อโรคบนขนแปรงอีกด้วย