‘แปรงฟันแห้ง’ แปรงฟันแบบไม่บ้วนน้ำ !

เก็บฟลูออไรต์ไว้ในปากให้นานที่สุด

มารู้จักกับเทรนด์ใหม่ของการแปรงฟัน ที่ไม่ต้องพึ่งน้ำ และทำให้ฟลูออไรด์อยู่ติดทนนานที่สุดกัน

#ฟันดีดี #ชีวิตก็ดีตาม ขออนุญาตพาทุกท่านมาทำความเข้าใจ
และตอบคำถามที่หลายๆท่านสงสัย
เกี่ยวกับ ‘การแปรงฟันแห้ง’

โดยเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากอาจารย์
ศ. ทพญ. ดร. สุดาดวง กฤษฎาพงษ์
ภาควิภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย