3 สิทธิประโยชน์ทำฟัน
ของกองทุนประกันสังคม
ที่คนไทยชอบลืมใช้กัน

อะไรคือกองทุนประกันสังคม ?

แนวคิดกองทุนประกันสังคมเกิดขึ้นในปี 1990
พูดง่ายๆคือเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานของคนทำงานนั่นเอง ด้วยหลักการที่ว่าต้องการให้ลูกจ้าง
ได้มีหลักประกันในการใช้ชีวิต เผื่อกรณีที่เกิดเหตุต่างๆเช่น ไม่สบาย อุบัติเหตุ รวมถึงเรื่องของฟันด้วยครับ
(สำหรับทันตกรรม สามารถใช้สถานพยาบาลใดก้ได้ครับ ที่อยู่ในคู่สัญญา)

ดังนั้น หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ในเรื่องของการทำฟัน เรามีสิทธิเบิกอะไรประกันสังคมได้บ้าง
เดี๋ยว #ฟันดีดี #ชีวิตก็ดีตาม จะชี้แจงให้ทราบกันครับ

1.ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย และผ่าฟันคุด

ประกันสังคมสามารถเบิกได้ไม่เกิน 900 บาท/ปี

2.ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ ในระยะเวลา 5 ปี

สิทธิประกันสังคม นับตามจำนวนซี่คือ

1-5 ซี่ เบิกได้ไม่เกิน 1,300 บาทและ
มากกว่า 5 ซี่เบิกได้ไม่เกิน 1,500 บาท

3.ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ในระยะเวลา 5 ปี

สิทธิประกันสังคม ให้เบิกจ่ายาสำหรับฟันเทียมฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ดังนี้
บนหรือล่างเบิกได้ไม่เกิน 2,400 บาท
และฟันเทียมทั้งบนและล่าง เบิกได้ไม่เกิน 4,400 บาท

รู้แล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิประกันสังคมกันนะครับ