‘ฟันดีดี’ ,’เหงือกดีดี’ อาจช่วยชะลออัลไซเมอร์ได้ถึง 6 เท่า!

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่เป็นโรคเหงือกอาการแย่ลงเร็วกว่าผู้ป่วยที่สุขภาพเหงือกดีถึง 6 เท่า !

โรคสมองเสื่อมนั้นพบมากในผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันเมื่อสูงวัย สุขภาพเหงือกและฟันก็ถดถอย จนเกิดโรคเหงือกไปจนถึงสูญเสียฟันได้จากการละเลยหรือการเป็นโรคเรื้อรังมาตั้งแต่สมัยวัยทำงานนั่นเอง ทำให้นักวิจัยหันมาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคเหงือกอักเสบและโรคสมองเสื่อม ว่าส่งผลหรือข้องเกี่ยวกันหรือไม่

งานวิจัยโดย King’s College London ร่วมกับมหาวิทยาลัย Southampton ได้เก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมระดับไม่รุนแรงถึงระดับปานกลาง (Mild to Moderate) จำนวน 59 ราย เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโรคเหงือกอักเสบกับการถดถอยของกระบวนการทางความคิดของผู้ป่วย ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริง การดูแลสุขภาพปากและฟันก็อาจจะเป็นวิธีที่ช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกทางหนึ่ง

หลังจาก 6 เดือน ผลการวิจัยพบว่าคนที่มีสุขภาพเหงือกย่ำแย่ เป็นโรคเหงือกอักเสบ จะมีอาการของโรคสมองเสื่อมที่แย่ลงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็นโรคเหงือกอักเสบถึง 6 เท่า

ผู้วิจัยกล่าวว่า มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่าการอักเสบของเหงือกส่งผลถึงอาการอักเสบต่าง ๆ ทั่วร่างกาย และความสัมพันธ์ของโรคเหงือกกับการเกิดโรคสมองเสื่อมก็ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยแนะนำว่าควรจะต้องมีการศึกษาที่ยาวนานขึ้น เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างโรคเหงือกและโรคสมองเสื่อมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ทางที่ดี เรามาดูแลสุขภาพเหงือกและฟันเอาไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะดีกว่า ดังนั้นอย่าลืมกดติดตามเพจ ‘#ฟันดีดี‘ เอาไว้ เพื่อล้วงความลับใหม่ ๆ สนุกสุดฟันไปด้วยกันกับทีมแพทย์และทีมงานฟันดีดีนะจ๊ะ