จำเป็นแค่ไหนกับการเลือกแปรงสีฟันให้ดีที่สุด

ลองมาดูคู่มือเลือกแปรงสีฟันฉบับย่อ

แปรงสีฟัน เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการใช้ในการทำความสะอาดฟัน
ในขณะที่ในท้องตลาดมีแปรงสีฟันให้เลือกมากมาย
โดยมีทั้งขนแปรง ขนาด สีสัน รูปร่างที่แตกต่างกัน

แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแปรงสีฟันนั้นเป็นแปรงสีฟันที่ดี ?

ฟันดีดี ชีวิตก็ดีตาม จึงทำคู่มือฉบับย่อสำหรับการเลือกซื้อแปรงสีฟันขึ้นมา
ให้ทุกคนสามารถเลือกซื้อแปรงสีฟันดีดีไว้ใช้ดูแลฟันกัน

ขนแปรงสีฟัน

ขนแปรง :
ขนแปรงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก เพราะขนแปรงจะต้องสัมผัสกับฟันโดยตรง
ขนแปรงที่ดีจะต้องมีความอ่อนนุ่ม ไม่แข็ง
ขนแปรงที่เหมาะสมในการใช้งานสำหรับผู้ใหญ่ควรผลิตจากไนลอน พีบีที(Polybutylene Terephthalate: PBT) หรือวัสดุอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน

ใครที่ติดแปรงสีฟันขนแข็งๆ แนะนำว่าให้เลิกนะคะ
เพราะการใช้แปรงแข็ง แปรงแรงๆ ไม่ได้ช่วยให้ฟันของเราสะอาดมากขึ้น
แต่จะทำให้ฟันสึกได้ง่ายๆและยังเป็นอันตรายต่อเหงือกและเนื้อเยื่อในช่องปากอีกด้ว

ความมนหรือเรียวของขนแปรงก็มีส่วน คือจะต้องมีความมนที่พอดีกับร่องฟัน
ไม่แหลมเกินไปจนทำร้ายเนื้อเยื่อเหงือก
แต่ก็ไม่ใหญ่เกินไปจนไม่สามารถเข้าถึงร่องฟัน

ขนาดของแปรงสีฟันและด้ามจับ

ขนาดของหัวแปรง :
ขนาดของหัวแปรงไม่ควรใหญ่จนเกินไปสำหรับช่องปากของเรา
เพื่อความสะดวกในการใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดซอกซอนในช่องปาก
ให้ทำความสะอาดฟันได้ทั่วถึงทุกซี่ จนถึงซี่ในสุด

ด้ามจับ/ตัวแปรง :
ควรจะต้องออกแบบมาให้จับได้อย่างถนัดมือ
เพื่อให้เราสามารถเคลื่อนแปรงไปมาได้เหมาะสม
ไม่ลื่นหลุดมือไปชนเหงือก หรือทำให้ต้องออกแรงมือมากเกินไป

แปรงสีฟันดี ต้องมีดาว

แต่แปรงสีฟันที่วางขายก็มีอยู่ละลานตา จนบางทีไม่รู้จะเลือกอันไหน
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ก็มีตัวช่วยมาให้

เพียงแค่มองหาสัญลักษณ์ “แปรงสีฟันติดดาว” บนฉลากของแปรง
ซึ่งหมายถึงแปรงสีฟันนี้ได้รับการรับรองคุณภาพโดยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 

แปรงสีฟันที่มีสัญลักษณ์ “แปรงสีฟันติดดาว” จะต้องผ่านการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพแปรงสีฟัน ของสำนักทันตสาธารณสุข
โดยใช้มาตรฐานวิชาการแปรงสีฟัน กรมอนามัย เป็นเกณฑ์ในการตรวจ คือ

 • ตรวจฉลากแปรงสีฟัน
  ตรวจคุณลักษณะภายนอกของแปรงสีฟัน
  ตรวจความมนปลายของขนแปรง
  ตรวจวัดความแข็งของขนแปรง
  ตรวจวัดความคงทน ต่อแรงดึงของขนแปรง

  ได้แปรงสีฟันดีดีแล้ว ก็อย่าลืมเปลี่ยนแปรงสีฟันทุกๆ 3 เดือนเป็นอย่างน้อย
  เพื่อไม่ให้แปรงสีฟันที่ต้องใช้ทุกวันเป็นตัวสะสมโรค และดูแลแปรงอย่างเหมาะสมด้วยนะคะ
  (วิธีดูแลแปรงสีฟัน https://goo.gl/E4k2Wu)

ที่มา: แปรงสีฟันติดดาวโครงการรับรองคุณภาพแปรงสีฟัน โดย กรมอนามัย สำนักทันตสาธารณสุข
http://dental2.anamai.moph.go.th/main.php?filename=starb