ยิ่งสูบบุหรี่ ยิ่งเสี่ยงมะเร็งช่องปาก

‘บุหรี่’ เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของคนไทยกว่า 55,000 คนต่อปี
ในปี 2560 มีคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่สูงถึง 10.7 ล้านคน หรือร้อยละ 19.1 

นอกจากนี้ ‘บุหรี่’ ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดมะเร็งช่องปาก
จากสถิติพบว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในช่องปากมีประวัติการสูบบุหรี่

เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่วันละ 1 ซอง (20 มวน) เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งช่องปากมากถึง 10 เท่า!

ทำไมบุหรี่ถึงก่อให้เกิดมะเร็งช่องปากได้?
– บุหรี่ประกอบด้วยสารก่อมะเร็งมากกว่า 60 ชนิด รวมถึงคาร์บอนมอนนอกไซด์ ทาร์ และสารหนู
ซึ่งเมื่อสูบบุหรี่ สารก่อมะเร็งเหล่านี้จะละลายอยู่ในน้ำลายของผู้สูบบุหรี่ และซึมเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ ในช่องปากเซลล์อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติ และเกิดมะเร็งช่องปากได้
– ความร้อนจากควันที่สูบจะกระุต้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในช่องปาก ซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ที่ผิดปกติ และเกิดมะเร็งช่องปากได้

บุหรี่ยาสูบทุกชนิด ไม่ว่าจะบริโภคด้วยวิธีใด ก็สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงมะเร็งในช่องปาก ถ้ามีพฤติกรรมกินเหล้าร่วมกับสูบบุหรี่ด้วย จะทำให้ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งช่องปากจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ แต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกควันบุหรี่ หรือที่เรียกว่า ‘บุหรี่มือสอง’ ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยสามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้

– ยาสูบชนิดมีควัน บริโภคด้วยการสูบ เช่น บุหรี่ ยาสูบมวนเอง
ก่อให้เกิดความเสี่ยงมะเร็งช่องปาก 1.2-11 เท่า
– ยาสูบชนิดไม่มีควัน บริโภคด้วยการอม เคี้ยว หรือสูดทางจมูก
ก่อให้เกิดความเสี่ยงมะเร็งช่องปาก 3.9-34.5 เท่า
– ได้รับบุหรี่มือสอง
ก่อให้เกิดความเสี่ยงมะเร็งช่องปาก 1.2 เท่า

การสูบบุหรี่ยังก่อให้เกิดข้อเสียและความเสี่ยงต่อสุขภาพอีกหลายอย่าง เช่น
– มะเร็งชนิดอื่นๆ ได้แก่ หลอดอาหาร กล่องเสียง ปอด ไต ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
– ลมหายใจ มีกลิ่นเหม็น
– ฟันเหลืองเป็นคราบ
– เสี่ยงการเกิด โรคปริทันต์ รุนแรงกว่าคนปกติ 3 เท่า
.
เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก #ฟันดีดี ขอให้กำลังใจผู้ที่อยาก #เลิกบุหรี่ ว่ายิ่งเลิกได้เร็วเท่าไหร่ ยิ่งดีกับสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกายเท่านั้น เพราะการหยุดสูบบุหรี่เท่ากับลดความเสี่ยงมะเร็งช่องปากลงในทันที!

ที่มา:
– ทญ.นันท์มนัส แย้มบุตร, ยุทธศาสตร์และบทบาทของทันตแพทย์ในการควบคุมการสูบบุหรี่
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
– khaosod