ยิ่งน้ำเยอะ ยิ่งเหลือฟลูออไรด์น้อย! เปลี่ยนมา ‘แปรงฟันแห้ง’ กันดีกว่า

‘การแปรงฟัน’ เป็นการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันที่เราทำกันเป็นกิจวัตร
ซึ่งแน่นอนว่าคนไทยส่วนมากคุ้นชินกับการแปรงฟันแบบเปีย
เช่น เอาแปรงสีฟันจุ่มน้ำก่อนแปรง หรือบ้วนน้ำหลังแปรงเยอะ ๆ เป็นต้น
แต่จริง ๆ แล้ว การแปรงฟันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การแปรงฟันแห้ง

ต้องแปรงให้แห้งเข้าไว้!

แปรงฟันแห้งคืออะไร

การแปรงฟันแห้ง คือการแปรงฟันแบบไม่บ้วนน้ำ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. แห้งก่อนแปรง: บีบยาสีฟัน (ที่มีฟลูออไรด์) ลงบนแปรงสีฟันโดยไม่ต้องเอาแปรงจุ่มน้ำให้เปียกก่อน
2. แห้งหลังแปรง: บ้วนฟองออกหลาย ๆ ครั้ง โดยไม่ใช้น้ำ (spit, don’t rinse)
3. งดกิน/ดื่ม หลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง: เพื่อให้ฟลูออไรด์อยู่ในปากและช่วยป้องกันฟันผุได้นาน ๆ

แปรงฟันแห้งดียังไง

ในปี 2555 การประชุมของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติได้สรุปว่าการแปรงฟันแห้งช่วยส่งเสริมการป้องกันฟันผุ
ซึ่งการบ้วนน้ำจะลดประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุของฟลูออไรด์ลง

ลองนึกภาพตามง่าย ๆ ว่าตอนเราแปรงฟัน ฟลูออไรด์ในยาสีฟันก็จะกระจายไปทั่วทั้งฟันและช่องปาก

แต่ถ้าแปรงเสร็จแล้วเราบ้วนน้ำตาม น้ำก็จะเข้าไปชะล้างเอาฟลูออไรด์ในช่องปากเหล่านั้นออกไป
จนเหลือปริมาณไม่เพียงพอที่จะช่วยการคืนกลับของแร่ธาตุในฟันที่สูญเสียไปจากการถูกกรด
ที่ผลิตจากเชื้อโรคในช่องปากกัดกร่อน (และทำให้เกิดฟันผุตามมา)
ทั้งนี้ การบ้วนน้ำ 1 ครั้ง ฟลูออไรด์จะหายไปครึ่งหนึ่ง
พอบ้วนอีกครั้ง ฟลูออไรด์ก็จะหายไปอีกครึ่งหนึ่ง เหลือเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น

ดังนั้น การแปรงฟันแห้ง หรือการแปรงฟันแบบไม่บ้วนน้ำจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ในการกักเก็บฟลูออไรด์เอาไว้ให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุได้ดีที่สุด

ที่มา:
-สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
-แปรงฟันแห้ง อย่ามโน! ต้องลอง: ศ.ทพญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/betterteeththailand/videos/1829517297351501/
-Post-brushing rinsing for the control of dental caries: exploration of the available evidence to establish what advice we should give our patients. Br Dent J 2012, 212:315-20