ไปขูดกันหรือยัง?
“หินปูน” ภัยคุกคามที่ทุกคนคาดไม่ถึง

หินปูนคืออะไร

‘หินปูน’ หรือ ‘หินน้ำลาย’ คือคราบแข็งท่ีติดตามตัวฟัน
มักจะพบอยู่บริเวณเหนือเหงือกหรือใต้ขอบเหงือก มีสีออกเหลือง นํ้าตาล หรือดํา

‘หินปูน’ เกิดจากการสะสมของธาตุจุลินทรีย์ หรือคราบอาหารที่แปรงออกไม่หมด พอเวลาผ่านไป ก็จะเกิดการตกตะกอนของแร่ธาตุ จากน้ําลายและอาหารทําให้แข็งขึ้นทุกวันจนแข็ง คล้ายหิน

การป้องกันการเกิดหินปูน สามารถทำได้โดยการแปรงฟันแบบ 222 และใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ

ถ้าปล่อยให้หินปูนเกาะที่ฟันเยอะๆ จะเกิดอะไรข้ึน?

‘หินปูน’ จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียจำนวนมาก
และสร้างผลผลิตที่มีฤทธิ์เป็น ‘กรด’ จนทำให้เหงือกอักเสบ
และเกิดโรคปริทันต์ กระดูกเบ้าฟันละลาย เลือดออกขณะแปรงฟัน
และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟันโยก ฟันหลุดหลอ รวมถึงการมีกลิ่นปาก

เราจึงควรไปพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจเช็คสภาพฟันและขูดหินปูน
.
อย่าเข้าใจผิด! ขูดหินปูนไม่ได้ทำให้ฟันบางหรือห่าง
.
หลังจาก ‘การขูดหินปูน’ บางคนจะรู้สึกเสียวฟัน ทำให้เข้าใจผิดว่าการขูดหินปูนทำให้ฟันบางลง
.
แต่จริงๆ แล้วการทํางานของเครื่องมือขูดหินปูนไฟฟ้า นั้นอาศัยการสั่นของปลายเครื่องมือที่มีความเร็วสูงกระแทกให้หินปูนหลุดออกมา ไม่ได้สัมผัสกับตัวฟันโดยตรง จึงไม่มีผลต่อเน้ือฟัน
.
อีกความเข้าใจที่ผิด คือการขูดหินปูนทำให้ฟันห่าง แต่ความจริงแล้วฟันที่ห่างนั้น เกิดจากหินปูนที่สะสมอยู่ตามซอกเหงือก ทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกและเกิดการร่นของเหงือก พอเราขูดหินปูนออกไป จึงเห็นว่าฟันห่างขึ้น
.
ที่มา: คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [dt2] .
รายการ Rama Square ช่วง daily expert เปิดตู้เย็น “คราบหินปูน” อันตรายที่หลายคนมองข้าม! วันที่ 1 มีนาคม 2560 ทพญ.นุชนาถ โอปิลันธน์ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล