ทำฟัน 30 บาท!
สิทธิบัตรทองของคนฟันดี

รู้จักกับสิทธิบัตรทอง

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage Scheme, UCS) หรือที่นิยมเรียกกันในชื่อ
“สิทธิ 30 บาท หรือ สิทธิบัตรทอง” เป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดช่วงชีวิต

ใครได้สิทธิบ้าง?
ผู้ที่จะใช้สิทธิบัตรทองได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2. มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
3. ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ (ที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของรัฐ) ได้แก่ สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของหน่วยงานรัฐอื่น ๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการการเมือง เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธินี้สามารถเข้ารักษาพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงบริการทางทันตกรรมได้ โดยมีค่าบริการครั้งละ 30 บาท ซึ่ง #ฟันดีดี บอกเลยว่าคุ้มค่าน่าทำฟันมาก ๆ

ทำฟัน 30 บาท
ครอบคลุมอะไรบ้าง

บริการทันตกรรมที่สามารถใช้สิทธิบัตรทอง ได้แก่
ตรวจช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุ การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก ผ่าฟันคุด ใส่เพดานเทียมเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และการทำฟันปลอมฐานพลาสติก

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร. 1330
.
อย่าลืมกดติดตามเพจ ‘#ฟันดีดี’ เอาไว้ เพื่อล้วงความลับใหม่ ๆ สนุกสุดฟันไปด้วยกันกับทีมแพทย์และทีมงานฟันดีดีนะจ๊ะ
.
แหล่งข้อมูล:
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)