ทำไม ห่ า ง กัน
ช่องว่างระหว่างฟัน เกิดจากอะไร?

ฟันของคนเรานั้นแตกต่างกัน
และไม่ใช่ทุกคนที่จะมีฟันเรียงชิดสวยเป็นระเบียบ
เพราะมีสาเหตุบางอย่างทำให้เกิด ‘ช่องว่างระหว่างฟัน’ ได้
จะมีสาเหตุอะไรบ้างนั้น #ฟันดีดี สรุปมาให้แล้วจ้า
สาเหตุ
1. การสูญเสียฟันหรือฟันแท้ไม่ขึ้น
การสูญเสียฟันหรือมีฟันฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร อาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างซี่ฟันได้
2. ขนาดซี่ฟันและขากรรไกรไม่สัมพันธ์กัน
ถ้าขนาดซี่ฟันและขากรรไกรไม่ได้สัดส่วนกัน ก็อาจเกิดช่องว่างระหว่างฟันได้ เช่น กรณีที่ซี่ฟันมีขนาดเล็ก แต่ขากรรไกรมีขนาดใหญ่ แม้ฟันแท้จะขึ้นครบก็ตาม
3. พฤติกรรมการกลืนที่ผิดปกติ
ลองสังเกตดูว่าเวลากลืน เราชอบใช้ลิ้นดุนฟันรึเปล่า เพราะการทำแบบนี้ จะทำให้มีแรงดันที่ฟันหน้า จนอาจเกิดช่องว่างระหว่างฟันได้
4. ความผิดปกติของเนื้อเยื่อโยงยึดระหว่างริมฝีปากกับสันเหงือก
เนื้อเยื่อโยงยึดระหว่างริมฝีปากกับสันเหงือกที่ ‘หนา’ หรือ ‘แข็ง’ กว่าปกติ หรือยึดเกาะผิดตำแหน่ง อาจขัดขวางฟันหน้าไม่ให้เคลื่อนมาประชิดกัน และทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าได้
5. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับฟัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับฟันอาจทำให้ฟันโยกและเคลื่อนจากตำแหน่ง ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ก็อาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างซี่ฟันอย่างถาวรได้
6. โรคปริทันต์รุนแรง
โรคปริทันต์รุนแรงอาจทำให้เกิดฟันโยกและเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมได้ ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากมีโอกาสที่จะเกิดช่องว่างระหว่างซี่ฟันได้แล้ว ก็อาจทำให้สูญเสียฟันได้เลยนะ
อย่าลืมกดติดตามเพจ ‘#ฟันดีดี‘ เอาไว้ เพื่อล้วงความลับใหม่ ๆ สนุกสุดฟันไปด้วยกันกับทีมแพทย์และทีมงานฟันดีดีนะจ๊ะ
แหล่งข้อมูล:
Dt.mahidol.ac.th