ฟันดีดี vs ฟันแย่แย่

ทำไมต้อง ‘ฟันดีดี’ ?

‘สุขภาพฟัน’ มีผลต่อชีวิตเรายังไง?
เราจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆกันนะคะ
ระหว่าง ‘คนสุขภาพฟันดี’ กับ ‘คนที่ไม่ดูแลฟัน’
จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง ลองไปดูกันค่ะ!

1. คน ‘ฟันดีดี’

พฤติกรรม
– แปรงฟันสูตร 2-2-2
– ใช้ไหมขัดฟันทุกวัน
– พบทันตแพทย์เพื่อตรวจช่องปากทุก 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อดี
– ช่องปากสะอาด มั่นใจเวลายิ้ม
– ห่างไกลโรคแทรกซ้อน
– เก็บรักษาฟันได้ยาวนาน
– ประหยัดค่าใช้จ่าย

2. คน ‘ฟันแย่แย่’

พฤติกรรม
– ลืมแปรงฟัน แปรงไม่ทั่วถึง
– ไม่ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน
– ไม่พบทันตแพทย์เพื่อตรวจช่องปากนานเกิน 1 ปี

ข้อเสีย
– ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม
– เสี่ยงเป็นโรคต่างๆ เพิ่มขึ้น
– สูญเสียฟันเร็ว ต้องใส่ฟันทดแทน
– เสียค่าดูแลรักษาไม่จบไม่สิ้น