“เหรียญ” ทำ “ล้อรถไฟเป็นรอย” ได้ “เล็บ” ก็ทำ “ฟันร้าว” ได้เหมือนกัน

"กัดเล็บ" ทำ "ฟันร้าว" ได้นะ เหตุผลที่ควรเลิกกัดเล็บ และอันตรายต่อฟันจากการกัดเล็บ คลิกที่รูปเพื่อขยาย [...]