ทำไม ห่ า ง กัน ช่องว่างระหว่างฟัน เกิดจากอะไร?

ทำไม ห่ า ง กัน ช่องว่างระหว่างฟัน เกิดจากอะไร? ฟันของคนเรานั้นแตกต่างกัน [...]