อยากฟันดีต้องรู้ไว้ ‘น้ำยาบ้วนปาก’ ใช้แทนการแปรงฟัน/ใช้ไหมขัดฟันไม่ได้!

อยากฟันดีต้องรู้ไว้! ‘น้ำยาบ้วนปาก’ ใช้แทนการแปรงฟัน/ใช้ไหมขัดฟันไม่ได้!          ฟันดีดี พบว่า มีหลายๆ คนละเลยการแปรงฟัน/ใช้ไหมขัดฟัน [...]