‘ฟันตาย’ รีบรักษา ก่อนติดเชื้อ

รู้ไหมว่าฟันก็มีชีวิต! ในฟันของเรา ชั้นที่อยู่ถัดจากเนื้อฟันเข้าไปจะมีเส้นเลือด เส้นประสาท รวมถึงเนื้อเยื่อฟัน ซึ่งมีชีวิตอยู่ได้จากกระแสเลือดที่นำอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยง ดังนั้น ฟันจึงเป็นโครงสร้างที่มีชีวิตเช่นเดียวกับอวัยวะอื่น [...]