3 สิทธิประโยชน์ทำฟัน ของกองทุนประกันสังคม ที่ชอบลืมใช้กัน

3 สิทธิประโยชน์ทำฟัน ของกองทุนประกันสังคม ที่คนไทยชอบลืมใช้กัน อะไรคือกองทุนประกันสังคม ? แนวคิดกองทุนประกันสังคมเกิดขึ้นในปี 1990 พูดง่ายๆคือเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานของคนทำงานนั่นเอง ด้วยหลักการที่ว่าต้องการให้ลูกจ้าง ได้มีหลักประกันในการใช้ชีวิต [...]