ฟัน (สี) เปลี่ยนไป?! อะไรทำให้ฟันเปลี่ยนสี

ฟัน (สี) เปลี่ยนไป?! อะไรทำให้ฟันเปลี่ยนสี เคยสงสัยไหมว่า อะไรทำให้สีฟันของเราเปลี่ยนไป จากที่เคยขาวอยู่ดีดี กลับกลายเป็นเหลือง คล้ำ หรือดำขึ้น จนไม่อยากยิ้ม และพาลหมดความมั่นใจในการเข้าสังคมไปเลย [...]