Home>Tag: สูบบุหรี่

ฟัน (สี) เปลี่ยนไป?! อะไรทำให้ฟันเปลี่ยนสี

ฟัน (สี) เปลี่ยนไป?! อะไรทำให้ฟันเปลี่ยนสี เคยสงสัยไหมว่า อะไรทำให้สีฟันของเราเปลี่ยนไป จากที่เคยขาวอยู่ดีดี กลับกลายเป็นเหลือง คล้ำ หรือดำขึ้น จนไม่อยากยิ้ม และพาลหมดความมั่นใจในการเข้าสังคมไปเลย [...]

ยิ่งสูบบุหรี่ ยิ่งเสี่ยงมะเร็งช่องปาก

‘บุหรี่’ เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของคนไทยกว่า 55,000 คนต่อปี ในปี 2560 มีคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่สูงถึง 10.7 [...]

“บุหรี่ไฟฟ้า” แฟชั่นมาแรง แต่ถ้าสูบมากไป อาจเสี่ยงต่อโรคในช่องปากได้

“บุหรี่ไฟฟ้า” แฟชั่นมาแรง แต่ถ้าสูบมากไป อาจเสี่ยงต่อโรคในช่องปากได้ กระแสที่เราได้ยินกันมานานว่าจะห้ามดี หรือไม่ห้ามดีอย่างนวัตกรรมบุหรี่ไฟฟ้า ประเทศไทยเองก็เช่นกันครับ บุหรี่ไฟฟ้า หรือที่รู้จักกันในชื่อ [...]

ยิ่งสูบ..ก็..ยิ่งหลอ หมดหล่อสวย ไม่รู้ตัว

ยิ่งสูบ..ก็..ยิ่งหลอ หมดหล่อสวย ไม่รู้ตัว สูบ = หลอ เตือนไว้! สูบบุหรี่เป็นประจำ-เสี่ยง‘ฟันหลอ’หมดปาก [...]