ฟันดีดี.

BETTER TEETH THAILAND.

โครงการผู้ใหญ่ฟันดี ครอบครัวสุขภาพดี สังคมมีสุขภาวะ

‘ฟันดีดี (Better Teeth Thailand)’ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ‘การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่มีความเสี่ยงจะมีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันในอนาคต

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน.

PRODUCED BY.

โครงการ ‘ฟันดีดี (Better Teeth Thailand)’ ริเริ่มและสนับสนุนโดย

เนื้อหามีอะไรบ้าง

เนื้อหา.

CONTENTS.

เนื้อหาและความรู้จากฟันดีดี

01. ฟันทิพย์

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ‘เคล็ดลับและวิธี’ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันที่ถูกต้อง ผลเสียของการละเลยการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน รวมถึงการเจาะลึก‘ประเด็นปัญหา’เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันในจิตใจของคนที่ไม่มีใครเคยพูดถึง รวมไปถึงการแจกแจงให้ตระหนักถึงสวัสดิการหรือการใช้สิทธิประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐบาลในด้านสุขภาพทันตกรรม

02. เวลาฟัน

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ‘เวลา’ใน การดูแลสุขภาพช่องปากและ ฟัน ‘ช่วงเวลาในการดูแลฟัน’ ‘ระยะเวลาในการดูแล’รวมไป ถึง‘ความถี่ที่เหมาะสมในการ ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน’ หรือ‘เวลาที่เหมาะสมในการ เข้าพบทันตแพทย์’

03. ฟันจนฟิน

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ‘ความสุข’ ความสำเร็จ ความน่ายินดีที่ เกิดจากการดูแลสุขภาพช่อง ปากและฟัน โดยหลักการของหัวข้อนี้คือการพูดถึงผลสำเร็จของการดูแลฟันให้เห็นภาพเป็นรูปธรรม และมีหลักฐานงานวิจัยที่น่าเชื่อถือก่อนที่จะเล่าไปยังวิธีที่ได้มาซึ่งผลสำเร็จนั้น

04. ฟันทั่วไทย ฟันทั่วโลก

ข้อมูล ‘สถิติ’ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันทั้งในระดับประเทศ ไทยและในระดับโลกที่เป็นประเด็นน่าสนใจ

05. ฟันกันนะ

Fact Sheets ที่รวบรวมสถิติ และข้อมูลน่าสนใจในหลายๆหัวข้อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน

สื่อออนไลน์

สื่อออนไลน์.

SOCIAL MEDIA.

สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียอื่นๆ
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา.

LET’S TALK.

ที่อยู่และข้อมูลติดต่อ

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่: 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-5904211 Fax 02-5904203

เว็บไซต์: สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย