แปรงลิ้น … ปากสะอาด หอมสดชื่นขึ้นอีกเยอะ

แค่แปรงฟัน มันไม่เพียงพอ

แปรงลิ้น

การทำความสะอาดช่องปากด้วยการแปรงที่ฟันแต่เพียงอย่างเดียวนั้น
ยังไม่ถือว่าสะอาดเพียงพอ

เพราะจะยังมีคราบอาหารและเชื้อโรคลอยนวลอยู่บนผิวลิ้น!

ลิ้นของเราประกอบด้วยตุ่มรับรสจำนวนมาก
แถมด้วยร่องหยักร่องลึกอีกมากมาย
ซึ่งเป็นที่อยู่ชั้นดีของคราบอาหารและเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก

ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
และอาจเป็นที่มาของความรู้สึกว่าช่องปากไม่สะอาดหลังแปรงฟัน

ฟันดีดี แนะนำว่า เราควรแปรงลิ้นทุกครั้งหลังแปรงฟัน โดยใช้แปรงสีฟันหรือไม้กวาดลิ้นวางที่โคนลิ้น แล้วลากออกมาทางปลายลิ้น 4 – 5 ครั้ง สำหรับใครที่ชอบขย้อนหรืออาเจียนได้ง่ายก็อาจสลับขั้นตอน โดยแปรงลิ้น (แบบไม่ต้องใช้ยาสีฟัน) ก่อนแปรงฟันก็ได้นะ

ทั้งนี้ ไม่ว่าเราจะแปรงลิ้นด้วยแปรงสีฟันหรือไม้กวาดลิ้น หรือจะเริ่มแปรงที่ฟันหรือลิ้นก่อนกันก็ตาม สิ่งสำคัญที่ ฟันดีดี จะย้ำเตือนก็คือ เราควรใช้แรงแปรงลิ้นแค่เพียงเบา ๆ เท่านั้น การแปรงลิ้นแรงเกินไปจะทำให้เจ็บลิ้น ลิ้นถลอก เป็นแผล หรืออาจถึงขั้นมีเลือดออกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีกลิ่นปากมากขึ้นก็ได้นะ