ก้อนหินเหม็นๆ ในคอ หรือว่าเป็น !?!

วันนี้ เราได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มาให้ความรู้เรื่อง ‘นิ่วต่อมทอนซิล’ แบบเข้าใจง่ายสุดๆ กับพวกเราค่ะ
ไปติดตามชมกันเลย!