มีเพศสัมพันธ์ไม่ระวัง! ทำไมถึงเสี่ยงมะเร็งช่องปาก

มีเพศสัมพันธ์ไม่ระวัง! ทำไมถึงเสี่ยงมะเร็งช่องปาก HPV สาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งช่องปาก ถ้าให้เอ่ยชื่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มาสัก [...]