สูตรลับฟันดีดี 2-2-2

ได้ยินว่า #กรมอนามัย มีรหัสลับสำหรับ ‘ช่องปากสุขภาพดี’! . ตัวเลข 2-2-2 คืออะไร? มาจากไหน? . วันนี้ ทพญ.นพวรรณ โพชนุกูล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักทันตสาธารณสุข [...]